Pompy ciepła

Ogrzewanie przyszłości

Naturalny komfort

Pompy ciepła

Co to jest?

To system grzewczy pozwalający na ogrzanie domu i wody, a także na efektywne chłodzenie budynku latem. Większość energii, pompy ciepła pozyskują ze źródeł odnawialnych i użytkują ją w efektywny sposób. Przemyślana i udoskonalana od ponad 100 lat budowa pompy ciepła sprawia, że system funkcjonuje niezawodnie nawet przy ujemnych temperaturach.

Najważniejsze korzyści wynikające ze stosowania pomp ciepła:
main

Powietrzne pompy ciepła

To najpowszechniejszy typ pomp, który gwarantuje łatwą instalację i wysoką wydajność. Pompy te czerpią energię z powietrza, co umożliwia podgrzanie wody w instalacji grzewczej lub powietrza w systemie nawiewnym.

Gruntowe pompy ciepła

Za pomocą wymiennika gruntowego pobierają energię z ziemi, w której temperatura jest zawsze dodatnia. Są nazywane również pompami solankowymi, ponieważ w wymienniku krąży niezamarzający roztwór glikolu nazywany solanką. Podgrzewają one wodę, która zasila instalację grzewczą w domu.

Wodne pompy ciepła

Do ich instalacji jest konieczny dostęp do stawu lub studni na terenie działki. Urządzenia działają efektywnie bez względu na porę roku, ponieważ temperatura wody głębinowej jest zawsze dodatnia, nawet zimą. Pozyskana z wody energia jest wykorzystywana do podgrzania wody zasilającej instalację grzewczą lub powietrza, które jest nawiewane do pomieszczeń.

DOM BEZ KOMINA

Kominiarzowi już dziękujemy

Zrób to mądrze i zbuduj dom bez komina! To proste!

Połącz się online z instalacją pompy ciepła

Copyright © 2021 KLIMATERM – Wszystkie prawa zastrzeżone